Concerts,  Music,  Research

Urfremføring av cellokonsert under TSO samtidsfest

Marianne Lie urfremfører Jon Øivind Ness cellokonsert Marmæle med Trondheim Symfoniorkester!

Her blir det et bredt spekter av samtidsmusikk, både norsk og utenlandsk i samarbeid med Trondheim Sinfonietta. Studenter fra NTNU og Ny Musikk Trondheim inviterer til både vorspiel og nachspiel. Vorspielet starter kl. 19.00 på bakscenen, konserten med TSO og Sinfoniettaen starter kl. 19.30 (se program) og nachspielet foregår i TSOs kantine fra kl. 21.30.

På denne konserten har TSO og Trondheim Sinfonietta satt sammen en konsert med ny musikk i en mye løsere ramme enn våre vanlige klassiske konserter. Orkesteret har sin plass på scenen mens sinfoniettaen vil fremføre sine verker både på og utenfor scenen og orkesteret. Denne konserten byr på hele tre urfremføringer: Marianne Lie spiller cellokonserten «Marmæle», av Jon Øyvind Ness, som er en bestilling i forbindelse med hennes stipendiatarbeid ved NTNU, Institutt for musikk. Hans Blok og Martin Nygård Haug premierer sine verker som de har utviklet i TSOs komponistverksted, som er et tiltak i TSO Akademis regi der komponister får prøve ut sine arbeider med orkesteret. Marianne Meløy vil komme med noen betraktninger rundt det å lytte til samtidens uttrykk.
Billetter til samtidsfesten koster kr. 200 + avgift. Det er unummererte plasser.

http://www.tso.no/program/tso-akademi-samtidskonsert