Forside

 

  • Atlantis, Utopia & Ulvedrømmer - Da er platen ute i verden! Musikken er komponert av Maja Ratkje, Eirik Hegdal, Ellen Lindquist, Stine Sørlie og Lene Grenager. Dette er et prosjekt med forskjellige bestillingsverk der jeg bruker cello, lyder, sang og tale som en utvidelse av instrumentets klangverden og uttrykk.  Målet er ikke at sangen skal fremstå som skjønnsang, men det skaper en egen klang i samspill med celloen og kan være både sang, tale, plystring og lyder. 
  • Atlantis, Utopia og Ulvedrømmer -  «Atlantis, Utopia og Ulvedrømmer» er et prosjekt hvor cellisten Marianne Baudouin Lie spiller verk for solocello og sin egen stemme. Disse verkene utforsker tale og sangstemmen som en utvidelse av instrumentets klangverden og uttrykk. Celloen er det instrumentet som kanskje ligger nærmest stemmen, og det er komponert noen få verk som bruker dette, men det at det er cellistens egen stemme som brukes til fargeleggingen er uvanlig men skaper en uventet nærhet i uttrykket. Målet er ikke at sangen skal fremstå som skjønnsang, men det skaper en egen klang i samspill med celloen og kan være både sang, tale, plystring og lyder. Prosjektet ble startet i forbindelse med Norsk komponistforenings 100 års jubileum, og har blitt videreutviklet med nye bestillingsverk, en CDinnspilling og nå lanseringsturné  2020/21. “Marianne B. Lie har både vilje og evne til å skape noe unikt…… Og tolkningene Lie gjør eller knutene hun finner løsninger på- er både uttrykksfulle, dynamiske, melodiske, fascinerende og ytterst personlige. Dette er ikke musikk jeg støter på daglig, men som jeg synes er veldig utfordrende og inderlig.” Tor Hammerø, 1. Juni 2016 torhammero.blogg.no Stine Sørlie                                     Atlantis Lamento (2019) Maja Solveig Kjelstrup Ratkje    To F (2011)                                                       Eirik Hegdal                                 Concertino per violoncello et voce (2016) Ellen Lindquist                              Many Thousands gone (2017) 20’ Lene Grenager                               Ulvedrømmer, en onewomenmusikal (2017)
  • MAKING SENSE - PERFORMING AND REFLECTIONS I dette prosjektet har jeg fremført samtidsmusikk og reflektert over min artistiske praksis for å gjøre prosessene tilgjengelig for et større publikum. Et viktig fokus i prosjektet har vært utøverens indre arbeid og hvordan skape tilstedeværelse i det utøvende øyeblikket. Tilstedeværelse kan defineres på mange måter. Et enkelt googlesøk på «stage presence» gir 16 600 000 treff. Jeg deler tilstedeværelse I to forskjellige intensiteter på scenen: det å være fysisk tilstede på scenen, og den andre typen som en indre konsentrasjon som skaper en atmosfære rundt utøveren og skaper en slags karisma/ intensitet som drar lytterens oppmerksomhet til seg.  Denne siste kommer fra utøverens kroppsliggjøring av tilstedeværelsen. Begge typene tilstedeværelse er viktig for publikums opplevelse, men jeg mener at denne indre energien kan skape opplevelsen av magiske øyeblikk som skjer i utøvelsen, og gi følelsen av «flyt» både til utøver og publikum. Denne kroppslige konsentrasjonen som skaper tilstedeværelse i utøvelsen, ser jeg som en spesiell kvalitet. En fremførelse er alltid bygd opp av mange aspekter, men denne intensiteten i tilstedeværelsen ser jeg som en forutsetning for en god fremføring og kan være det som er vanskeligst å oppnå.  Kroppsliggjøringen av intensiteten skaper tilstedeværelse, og ideen om musikk som språk er en interpretasjonsmetode og en måte å kommunisere musikken når man er i denne «flyt»sonen. Når man jobber med interpretasjon og fremføring er det fort gjort å henge seg opp I ett eller flere aspekter av fremføringen, som for eksempel hvordan er det “riktig” å spille denne typen punkteringer I forhold til tidsepoke og komponistens ønsker. Det kan også være viktige aspekter og vi må ta vare på alt fra fysisk kroppsbruk, interpretasjonsdetaljer og regler til intensiteten og konsentrasjonen i utøvingen.  Jeg er interessert I den kroppsliggjorte kvaliteten av tilstedeværelse. Det skaper en type fremførelse som engasjerer gjennom affekt med det musikalske materialet og igjen med publikum. Gilles Deleuze sier at du kan skape en kroppslig følelse av mening, uten en bokstavelig mening, gjennom kunst og musikk. Jeg har som målsetning å utvikle en mere indre kontrollert form for utøving, en kroppsliggjort følelse av tilstedeværelse og et ståsted hvor jeg kan bruke affekter som en slags artistisk «råmateriale» for å skape det musikalske uttrykket.  Jeg har brukt innøving og fremføring av blant annet tre solokonserter av Nils Henrik Asheim, Lene Granager and Jon Øivind Ness for å gi eksempler på hvordan jeg tenker, og metoder for å utvikle dette, men det er selvfølgelig kombinasjonen av både interpretasjon og utøvende kroppsliggjøring som er nøkkelen til en interessant og bevegende fremføring. Tilstedeværelse er ikke nok hvis ikke du fyller interpretasjonen med din forståelse og mening.  Jeg har stilt spørsmål ved aspekter av interpretasjon og gir mitt ståsted i den pågående internasjonale debatten om interpretasjon og werktreue i forhold til samtidsmusikk. Mine forskningsmål har vært: å undersøke forskjellige måter å utvikle en sterkere tilstedeværelse I det musikalske øyeblikket.  å beskrive prosessen med å lære og fremføre et musikalsk verk – bade fysisk og mentalt, og på den måten bruke og dokumentere en utøvers refleksive innstilling til den musikalske opplevelsen.  Å skape ny forståelse for musikalsk praksis med ekstra fokus på samtidsmusikk. 
  • Statens kunstnerstipend - Det å få et slikt arbeidsstipend er for meg en mulighet til å kunne fordype seg i kunstneriske prosesser og prosjekter. Det er en stor ære å være en av årets heldige mottakere. Det tilsvarer en 50%stilling økonomisk, noe som gir muligheten til å bruke tiden på utvikling og å lage nye prosjekter som det ellers er vanskelig å få satt av nok tid til i en hektisk hverdag. Mitt stipend er for en 3-års periode, og da har jeg skissert i søknaden (som ble sendt inn i oktober i fjor) konkrete prosjekter som jeg skal gjennomføre i løpet av disse tre årene. Jeg sitter i disse dager og klipper og lager en ny soloCD som er planlagt å lanseres i sommer, (hvis Corona vil) og den musikken skal jeg spille konserter med rundtomkring det neste året. Så blir det plateinnspilling med Trondheim Symfoniorkester i august, og et kunstnerisk forskningsprosjekt i samarbeid med sangeren Unni Løvlid ved Norges Musikkhøgskole hvor vi skal jobbe med utviklingen av en metode for mikrotonalitet i samtidsmusikk. Dette blir til både konsert og plateinnspilling i 2021 og 2022 med en rekke nye bestillingsverk av spennende komponister. I tillegg er jeg igang med å utvikle et prosjekt i samarbeid med komponisten Bente Leiknes Thorsen som skal bli en «musikal» kalt A Biography of an Amazing Woman, som er planlagt for 2022. Så det blir endel å holde på med :).  For meg betyr det veldig mye å få et slikt stipend, og det gir meg en økonomisk frihet til fordypning og utvikling, i tillegg til det jeg gjør av undervisning på NTNU og aktivitet med Alpaca Ensemble, Trondheim Sinfonietta og Trondheimsolistene. 
  • Solokonsert på Dokkhuset 17. februar! - UTSOLGT! Cellist Marianne Baudouin Lie spiller solo-konsert i Dokkhuset. Musikk av Stine Sørlie, Johan S. Bach, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Joseph Maria Dall’Abaco, Lene Grenager og tekst/musikk også av Marianne Baudouin Lie selv. https://dokkhuset.no/
  • Stangvikfestivalen 2020 - https://www.facebook.com/events/829800664127587 I dag skjer det!!! Festival i Stangvik – i kveld spiller jeg med Alpaca Ensemble og Unni Løvlid: Synden & Gleden!
  • Khipukamayuk on Soundcloud -
  • Memorization methods - Interesting research to be found on Bulletproof musician Molly Gebrian: On Efficient, Reliable, and Evidence-Based Memorization Strategies for Musicians
  • Alpaca Ensemble on Spotify -
  • Alpaca Ensemble on Instagram! - https://www.instagram.com/alpacaensemble/